WELLCOME to AVACS Live chat

ЕÐÐІЕ

برای ورور به چت روم اواکس توسط کامپیوتر بر روی


یکی از سرورهای زیر کلیک کنید !

 Server 1               Server 2
+ نوشته شده در  2011/3/19ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

+ نوشته شده در  2011/3/1ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

قالبهای حرفه ای میترا ، مامبو و جوملا

آيا تازه وارد هستيد

1-    چرا اين برنامه چت هستند اهسته در برابر ديگر برنامه ها ؟

جواب = <در برنامه چت سريع ما نميبينيم جواب خيلي پيامها . اما در اواكس چت ما ميبينيم همه پيامها را و بخوبي پاسخ ميدهيم به ان. و اگر شما فقط انرا سريع ميخواهيد اين مراحل را طي كنيد =< (press * -> settings -> choose turbo off and connection socket)

وبراي ديدن مقدار چت يا rating  مراحل زير را طي كنيد =  (press 6 -> who in room -> select any nick and press INFO - rating).

 

2-چگونه ميتوانيم صداي برنامه را قطع و وصل كنيم ؟

جواب = <براي اينكار اين مراحل را طي كنيد : press * -> settings -> sound (on/off).

 

3-چگونه ميتوانيم رنگ پي ام عوض كنيم ؟

جواب = <براي اينكار اين مراحل را طي كنيد : Press 4 -> settings -> color in chat -> you can change color of text here.

 

4-rating  چيست ؟

جواب =   rating <به جمع تعداد پيامهاي فرستاده شده ميگويند . و اگر شما بتوانيد سريع چت كنيد و پيامهاي زيادي بفرستيد يه عنواني به شما تعلق ميگيره كه در زير همه اونها رو توضيح دادم !

         Novice                 ->  0            to  99

        Amateur               ->  99         to    499

        Company-keeper ->  500        to 1999

        Hunter                 ->  2000       to  4999

        Veteran                ->  5000       to  24999

        Elder                    -> 25000      to  99999

        Chat’s long-liver  -> 100000   to  299999

        Neo                      ->  more than 300000

 

5-چگونه از شكلكاي برنامه استفاده كنيم ؟

جواب =  <هر شكلكي واسه خودش كد مخصوصي دارد كه ميتوانيد براي مشاهده انها به اين ترتيب عمل كنيد = press 4 -> Help -> Smiley list  شما ميتوانيد اينجا كد شكلكهارو ببينيد !

 

6- چگونه ميتوانيد اسم ايدي عوض كنيد ؟

جواب =  < به اين ترتيب عمل كنيد : خوب اينجا ميتونيد اسم ايدي خودتونو تغيير بديد  Press 4 -> profile ->

 

7-چگونه ميتونيم بريم به يه روم ديگه ؟

جواب =  <براي اينكا بايد : Press 4 -> Chat rooms ->  بزنيد و در اونج رومها نمايش داده ميشوند كه رومهاي رسمي در by countries و روم هاي عمومي در public  و رومهاي خصوصي در private  قرار دارند كه شما با كليك بر روي هر كدام از اينها ميتوانيد ليست رومها را مشاهده كنيد و وارد انها شويد !

 

8-چگونه دوستان خود را به ليست اضافه كنيم ؟

جواب =  <براي اينكا ميتونيد رو ايدي دوستتان دكمه 6 رو زده و گزينه دوم يعني Add to contacts book را بزنيم

 

9-ليست دوستان ( (contact book ما كجاست ؟

جواب =  <براي پيدا كردن ان اين مراحل را طي كنيد : Press 4 -> Community -> Contacts book.

 

10-چگونه ميتوانيم روي ايدي عكس بزاريم ؟

جواب =  <براي گذاشتن عكس بر روي ايدي اول اي مراحل را طي ميكنيم Press 4 -> Profile -> Photo وبعد از اينكه photo  را زديد add from file  انتخاب كرده و عكس مورد نظر را انتخاب كنيد و بر روي ايدي خود قرار دهيد !

 

11-چگونه قرار دادن لينك يا عكس در روم ؟

جواب =  <براي اينكار بايد اول : Press 6 ->  Link to chat بزنيم و بعد از انجا گزينه مورد نظر را انتخاب ميكنيم !

 

12-تاج چيست ؟

جواب =  <تاج يك نيرو است . كساني كه تاج دارند ميتوانند كساني رو كه باعث ميشوند تا نظم روم به هم بخورد را از روم بيرون كنند يا ميتوانند انتي فولود روشن كنند كه در ادامه در مورد هر يك توضيح خواهم داد !

 

13-چگونه تاج بگيريم ؟

جواب =  < فقط شما ميتوانيد دريافت كنيد تاج را از owner  روم . و هر رومي واسه خودش يه شرايطي داره كه ميتونيد اونو از owner  روم بپرسيد !

 

14- از كجا ميتوانيم owner  روم پيدا كنيم ؟

جواب =  < اول اين مراحل را طي كنيد Press 6 -> About room -> Owner بعد اون ايدي كه جلو  owner نوشته owner  روم بشمار مياد !

 

 15- moderatorكيست ؟

جواب =  <به كساني كه در روم تاج دارند و وظيفه كنترل روم را دارند moderator  گويند !

 

16- ليست كساني كه تاج دارند در كجاست ؟

جواب =  <براي مشاهده ليست تاج داران يك روم اين مراحل را طي ميكنيم : Press 6 -> About room -> More -> List of moderators.

 

17- antiflood چيست ؟

جواب =  <كساني كه ايدي جديد ميسازند و باعث بي نظمي و flood  در روم ميشوند با روشن كردن antiflood ديگه نميتوانند چت كنند و پيام در روم بدهند البه فقط ايدي هاي جديد كه rating  زير 50 دارند . و براي روشن كردن antiflood بايد شما تاج داشته باشيد !

 

18-چگونه استفاده كردن از تاج ؟

جواب =  <براي اينكه كسي را از نوشتن در روم منع كنيم يا (read only) كردن  بايد روي ايدي كسي كه باعث بي نظمي در روم شده كليك 6 زده اين مراحل را طي كنيد : press 6 -> Set “Read only” و بعد يه صفه باز ميشه كه علت r.o  شدن را بايد بنويسيم و ok  را بزنيم !

 

19- چگونه در اوردن از R.o  ؟

جواب =  <براي اينكار اين مراحل را طي كنيد : Press 6 -> About room -> More -> In “Read Only” mode و در اينجا ليست كساني كه r.o شدن را مشاهده ميكنيد و براي خارج كردن ار r.o  بر روي ايدي مورد نظر رفته و گزينه  Forgive را ميزنيد !

 

20-چرا من در رومهاي ديگر تاج ندارم ؟

جواب =  <شما براي گرفتن تاج بايد در هر روم از owner  ان روم در خواست تاج كنيد  !

 

21-چگونه ميتوانيم روم بسازيم ؟

جواب =  <براي ساختن روم اول بريد : Press 4 -> Chat rooms -> و بعد در اينجا يكي از public  يا private انتخاب ميكنيد بعد از انتخاب وارد  ان ميشويد و در انجا menu را زده و گزينه creater room  را انتخاب ميكنيد و بعد يه صفه باز ميشه كه در انجا نام روم را مينويسيم و ok  ميزنيم !

 

22-چگونه ميتوانيم در روم خود تاج بدهيم يا تاج بگيريم ؟

جواب =  <براي دادن تاج اين مراحل را طي كنيد : Press 6 -> About room -> More -> Add moderator و در اينجا با انتخاب هر ايدي و زدن add ميتوانيم تاج بديم !  و براي گرفتن تاج به ليست تاج دارا ميرويم و در انجا بر روي ايدي مورد نظر رفته و delete را ميزنيم !

 

23- چگونه ميتوانيم به روم امتياز (vote) بدهيم ؟

جواب =  <براي دادن امتياز به روم اين مراحل را طي كنيد : press 4 -> Purse and Services -> Vote for room.

 

24-چگونه ميتوانيم پيامهاي خصوصي(private) خود را ببنديم ؟

جواب =  <براي بستن ان اين مراحل را طي كنيد: Press 4 -> Settings-> Accept private messages -> Accept from contact book only.

 

25-چگونه ميتوانيم اسم روم عوض كنيم ؟

جواب =  <براي عوض كردن اسم روم اين مراحل را طي كنيد : Press 4 -> Chat rooms -> Where I am owner -> Select room and press Menu -> Rename room ->

خوب در اينجا اسم روم جديد را وارد كرده و ok   را بزنيد !  

 

26-purse  چيست و چگونه از ان استفاده كنيم ؟

جواب =  < purse پول اواكس است و كاربردهاي زيادي دارد . ميتوانيم استفادهاي زيادي از  purse كنيم مثلا : براي دادن newsline  براي بازي كردن براي عوض كردن رنگ private  و اسم روم و براي دادن امتياز به روم و دادن امتياز به عكس يا خودمون براي SM  شدن و............

 

 

27-بازيهاي اواكس كجاست ؟

جواب =  <براي بازي كردن به اينجا برويد : press 4 -> Purse and Services ->Roulette or  bonusolizator

 

28-چگونه ميتوانيم newsline(تيتر بالاي صفه)  بدهيم ؟

جواب =  <اگر شما در حساب خود purse داريد به اين ترتيب عمل كنيد : Press 4 -> Purse and Services -> Add news Or Post advertisement

 Add news  اين نياز به  0.10$  داره و فقط يكبار مياد رد ميشه ميره . ولي اين post advertisement  نياز به 2.5$ داره كه 24 ساعت نمايش داده ميشه !

 

29-چگونه ميتوانيم رنگ پيام خصوصي (private) را عوض كنيم ؟

جواب =  <براي عوض كردن ان شما نياز به 2$  داريد و مدت اعتبار ان از زمان فعال سازي 3 روز ميباشد و براي فعال كردن ان به اين ترتين عمل كنيد:  Press 4 -> Purse and Services -> Private message

 

30-چگونه ميتوانيم به Admin  پيام بديم ؟

جواب =  <براي اينكار ابتدا : press 4 -> help -> Message to admin -> و در اينجا شما شما با انتخاب گزينه مورد نظر پيام خود را متوانيد بفرستيد !

 

31-چگونه ميتوانيم جستجو كنيم ايدي مورد نظر را ؟

جواب =  <براي جستجو بايد : Press 4 -> Search ->  اينجا برويد . و ايدي كه مورد نظر را وارد كرده بعد گزينه search  ميزنيم !

 

32-چگونه ميتوانيم اطلاعات ايديهاي ديگر را مشاهده كنيم ؟

جواب =  <براي ديدن اطلاعات بايد بر روي ايدي مورد نظر رفته و 6 بزنيم كه با زدن ان ميتوانيم rating  يا عكس يا status يا information طرف مقايل را مشاهده كنيم !

 

33-چگونه بفهميم كسي كه به ما پيام خصوصي ميدهد ودر روم نيست دختر يا پسر است ؟

جواب =  <اگر شما مشاهده كرديد كه پيام ارسال شده براي شما به رنگ صورتي است پس طرف مقابل دختر است ولي اگه رنگ پيام ابي اسماني بود طرف مقابل پسره  !

34-rating  روم چيست ؟

جواب =  < Rating   روم مشخص كننده امتياز روم است و هر چه Rating  زياد باشد روم شما در ليست رومها در سطح بالاتري قرار ميگيرد براي دادن امتياز به روم شما به 0.15$ نياز داريد و هر بار امتياز دادن 10 تا rating  روم ميره بالا !

 

35-چگونه ميتوانيم  بدون وارد شدن به روم ايديهاي موجود در انجا را ببينيم ؟

جواب =  <براي اينكار روم مورد نظر را كه انتخاب كرديد بجاي زدن enter a room  گزينه menu   را ميزنيد و بعد گزينه info about room  را ميزنيم و بعد گزينه more  را ميزنيم و بعد گزينه who in the room   ميزنيم و ميتوانيم اينگونه افراد يك روم را بدون وارد شدن به روم ببينيم !

 

36- Administrator  و SM و Merchant  چه كساني هستند ؟

جواب =  < Administrator : ادمين صاحب اواكس را گويند كه انها دو نفر هستند به نامهاي : victor    و Arsen

: SM  افرادي كه صاحب اين مقام ميشوند وظيفه كمك به users را دارند و راهنمايي كردن انها در اواكس و كمك به Admin  در جهت پيشرفت اواكس و قدرت merchants و SM تفاوتي ندارد !

Merchant : افرادي كه صاحب همچين مقامي ميشوند همان كارهايي را انجام ميدهند كه SM  ها انجام ميدهند با اين تفاوت كه وظيفه فروش purse  نيز بر عهده Merchant ميباشد !

 

37-Administtrator bot چه كسي است ؟

جواب =  <اين فرد براي اداره كردن و نظم دادن به كساني كه با كامپيوتر وارد چت ميشوند . و اگر كسي قصد flood  كردن داشته باشد به ان اخطار ميدهد و ايدي ان را توقيف ميكند !

 

38-تفاوت بين HM و SM در چيست ؟

جواب =  <اين دو تفاوت زيادي باهم ندارند فقط قدرت نفوذ HM پيش ادمين بيشتر از SM . و HM را نميتوان در جايي پيدا كرد و Hideen هستند !

 

39- ليست   Super-moderators كجاست ؟

جواب =  <براي ديدن SM  ها به اين ترتيب عمل ميكنيم : press 4 -> help -> Super moderators.

 

 

40-ليست Merchants كجاست ؟

جواب =  <=  <براي ديدن Merchans به اين ترتيب عمل ميكنيم :

+ نوشته شده در  2011/2/28ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

 

About Avacs Live Chat

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2011/2/26ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 


AVACS Live Chat
 
 
 
???What is AVACS Live Chat


For More Information Please Click


+ نوشته شده در  2011/2/26ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

همه فرايندهاي موجود در اواكس

از مقررات اطاعت كنيد :

لطفا ، قوانين ارتباط را در هنگام گپ زدن يا فرستادن پيغام ملاحضه كنيد . خريد فروش در اواكس غير قانوني است و در صورت ملاحضه چنين افرادي با انها برخورد خواهد شد !

 

براي توضيحات بيشتر بر روي گزينه مورد نظر كليك كنيد

 

(I) Profile

 

PROFILE

By mobile

    Process => press 4 -> Profile
 

Nick(1) =< شما ميتوانيد در اينجا اسم ايدي را عوض كنيد !

 

 Password(2)=< شما ميتوانيد در اينجا پسورد ايدي را عوض كنيد !

 

 ID(3)=< اين شناسايي شما در اواكس است و قابل تعويض نيست !

 

Gender (4)=< شما ميتوانيد جنسيت خود را انخاب كنيد !

 

Family Status(5)=< شما در اينجا تقريبا ميتوانيد ببينيد وضعيت خانوادگي خودتان با انتخاب ان ميتوانيد ازدواج كنيد با فرد مورد نظر خود و ميتوانيد طلاق نيز بدهيد !

 

Add photo in profile(6) =< شما ميتوانيد از اينجا بر روي ايدي خودتان عكس مورد نظرتان را قرار دهيد !

 

E-mail(7)=< با گذاشتن e-mail  بر روي ايدي خود هنگامي كه پسورد را فراموش كرديد ، پسورد براي شما به ايميلتان فرستاده ميشود !

 

Avatar(9)=< با اين گزينه ميتوانيد شما در كنار ايدي خود عكس قرار دهيد !

 

Innited by(10)=< شما با انتخاب اين گزينه و وارد كردن ايدي شخص مورد نظرتان بايد 2$ بدهيد و اين بدين معنيست كه شما به وسيله ان به اواكس دعوت شده ايد !

 

 

City(11)=< در اينجا شما شهر خود را وارد كنيد !

 

(12) Record type=<‌ اين گزينه هنگامي تاييد شده خواهد بود كه پس از كيف خريد در SMS

 

Personal(13)=< اينجا شما ميتوانيد قرار دهيد اطلاعات خوصوصيتان را !

First: نام خودتان را بنويسيد .

Last: نام خانوادگي خودتان را وارد بنويسيد .

Birthday: تارخ تولد خودتان را بنويسيد .

Zodiac: بر اساس تاريخ تولد معيين ميگردد .

Chinese: براساس تارخ تولد مهيين ميگردد .

About myself: اينجا در مورد خودتان بنويسيد .

 

(II) Chat rooms

CHAT ROOMS

 

Common: شما ميتوانيد وارد شويد به اين رومهاي عمومي

Private: شما ميتوانيد واد شويد به اين رومها با استفاده از دعوت دوستتان

 

 

Top 10 rooms(1)=<شما ميتوانيد ببينيد اينجا 10 روم برتر را و رومهايي كه rating  زيادي دارند !

 

By countries and communities(2)=< در اينجا رومهاي رسمي اواكس قرار دارند كه بوسيله ادمين به اين صفحه اضافه شده اند !

 

Public(3)=< شما ميتوانيد مشاهده كنيد رومهاي عمومي را و بسازيد براي خود روم !

 

Private(4)=< شما ميتوانيد در اينجا مشاهده كنيد رومهاي خصوصي را و شما نيز ميتوانيد بسازيد براي خود يك روم شخصي !

 

Favorites (5)=< شما ميتوانيد در اينجا رومهايي كه از قبل مورد نظرتان بوده و add كرده ايد را ملاحظه كنيد !

 

Where k am owner(6)=< شما اينجا مشاهده ميكنيد رومهايي كه در ان owner  هستيد !

 

(III) Community

 

 

COMMUNITY


 

By mobile

     Press 4 –> Community –> choose options

 

About community(1)=< اينجا شما ميتوانيد بدانيد درباره :

1 – چه مقدار users هستند انلاين .

2 – چه مقدار users جديد وارد شدن در طول 24 ساعت !

3 – جمع بندي users در اواكس !

4 – چه مقدار ازدواج صورت گرفته در طول 24 ساعت !

5 – جمع بندي ازدواج كنندگان در اواكس !

 

Invaite friend(2) =< شما ميتوانيد با وارد كردن ايميل دوستتان انها را به اواكس دعوت كنيد !

 

This week best photo(3)=< شما ميتوانيد در اينجا ببينيد برترين عكس هفته را كه برنده ان ذريافت ميكند 10$ و براي شرمكت در مسابقه هر يك امتياز معادل 0.05$ است !

 

Last week best photo(4)=< شما ميتوانيد چك كنيد كه چه كسي برنده برترين عكس در هفته پيش شده !

 

Contact book(5)=< شما اينجا مشاهده ميكنيد ليست دوستان خود را كه به فهرست اضافه كرديد !

 

Ignore-list(6)=< شما ليست افرادي را مشاهده ميكنيد كه انها را ايگنور كردهايد براي ايگنور كردن فرد مورد نظر در صورت فرستادن private  به شما بايد abouy user را بزنيد و بعد ignor را بزنيد !

 

Incoming message(7)=< شما ميتوانيد مشاهده كنيد  private message هاي كه براي شما فرستاده شده تا 50 private اخر !

 

Outgoing message(8)=< شما ميتوانيد تا 50 private  اخر كه فرستاده ايد را مشاهده كنيد !

 

Incoming file(9)=< اگر كسي براي شما فايل (عكس ، برنامه ، تكست ، اهنگ و...) فرستاده ميتوانيد از اينجا ان را دريافت يا مشاهده كنيد !

 

Invitation to room(10)=< شما ميتوانيد چك كنيد كساني كه شما را دعوت كردهاند به روم !

 

(IV) Search

 

 

SEARCH

 

By mobile
Press 4 -> Search -> here you can search any users

 

براي پيدا كردن ايدي مورد نظر اطلاعات لازم را وارد ميكنيد و روي دكمه  search ككيك ميكنيد !

 

 

(V) Purse and services

 

PURSE AND SERVICES


 

By mobile

       Press 4 – Purse and services – here you will know about all purse related things


 

 

Amount of purse(1)=< شما در اين قسمت مشاهده ميكنيد مقدا پول خود را و شما ميتوانيد با خريدن يا بازي كردن يا با شركت در مسابقات مقدار ان را افزايش دهيد !

 

Add to purse(2)=< شما ميتوانيد پولتان را اضافه كنيد با اس ام اس يا وب ماني !

 

Merchants(3)=<‌ افرادي كه در اين ليست قرار دارند كمك ميكنند به استفاده كنندگان و انها را راهنمايي ميكنند در هر ضمينه اي و وظيفه خريد و فروش Purse نيز بر عهده اين افراد است !

 

Purse history(4)=<‌شما ميتوانيد اينجا چك كنيد تاريخ و چگونگي مصرف purse  را !

 

Add news(5)=< شما ميتوانيد با دادن 10$ يك نيوز(تيتري كه بالاي صفحه رد ميشود) ابي رنگ بدهيد !

 

Post advertisement(6) =< شما ميتوانيد يك نيوز (تيتري كه بالاي صفحه رد ميشود) زرد رنگ بدهيد كه 24 ساعت نمايش خواهد داده شد و قيمت ان 2.5$ ميباشد !

 

bonusolizator(7)=< اين بازي مدت زمانش 1 ساعته و به فكر شما بستگي دارد !

 

Roulette(8)=< اين بازي به شانس شما بستگي دارد و شما بايد در اين بازي ريسك كنيد !

 

Vote for room(9)=<‌شما براي امتياز دادن به رومتان از اين گزينه استفاده كنيد !

 

I am super-moderator(10)=< شما با استفاده از اين گزينه به خودتان امتياز ميدهيد تا SM شويد !

 

Invisibility(11)=< با استفاده از اين گزينه ايدي خود را offline كنيد به مدت 1 دقيقه ؛ كه براي ان 0.50$ لازم است !

 

Private message color(12)=< شما ميتوانيد با استفاده از اين گزينه رنگ پيامهاي خصوصي خود خود را تغيير دهيد و رنگ ان سياه ميشود و قيمت ان 2$ ميباشد !

 

Statistics(13)=<‌ شما ميتوانيد نتايج را در اينجا ببينيد :

 

1 - SM-pretenders: شما ميتوانيد مشاهده كنيد ليست كساني را براي SM شدن به خودشان امتياز دادند !

2 - Bonusolizator fund: شما ميتوانيد چك كنيد افراد اين بازي و مقدار پول را !

3 - Bonusolizator, last hour: شما ميتوانيد چك كنيد برندها را و اخرين شركت كنندها را !

 

 

(VI) Settings

 

SETTINGS

 

By mobile

        Press 4 -> settings -> Here is some setting you can set for avacs

 

Accept private message(1)=< اينجا قرار دارد 2 گزينه كه در مورد هر يك توضيح خواهم داد!

1 – Accept from all users: با انتخاب اين گزينه همه users متوانند به شما پيام خصوصي (private) بدهند !

2- Accept from contact book: با انتخاب اين گزينه فقط كساني ميتوانند به شما پيام خصوصي بدهند كه در فهرست دوستان شما  add باشند !

 

Photo format(2)=< شما ميتوانيد انتخاب كنيد فرمت عكس (png , jpeg , gif ) از عكسها !

 

Photo size(3)=< شما اندازه عكستان را ميتوانيد انتخاب كنيد بر طبق تلفن همراهتان !

 

Color in chat (4)=<‌ شما ميتوانيد انتخاب كنيد رنگ نوشته خودتان را در چت !

 

Chat background(5)=< شما ميتوانيد انتخاب كنيد رنگ صفحه چت را : سفيد ، ابي يا با ابرها !

 

Chat poll(6)=< شما انتخاب ميكنيد يك زمان مناسب و بر طبق ان زمان به صورت اتوماتيك سر برگزيدهتان را تازه ميكند !

 

Date transferred(7)=< شما ميتوانيد ببينيد كه چقدر اطلاعات را در چت كردن استفاده كرده ايد !

 

Change user (8)=<‌ اگر شما ميخواهيد عوض كنيد ايدي خود را و با يك ايدي جديد وارد چت شويد از اينجا اقدام كنيد !

 

 

 

 

(VII) Help

HELP

 

By mobile

Press 4 –> help –> here you can check some help about chatSmiley list(1)=< شما ميتوانيد اينجا ببينيد شكلكهاي اواكس و كدهاي انها را !

 

Private message colors(2)=< شما ميتوانيد رنگ پيام خوصوصي (private)  را دز اينجا مشاهده كنيد !

 

Help (3)=< شما ميتوانيد كمك بگيريد از اينجا يا اينكه مشكلات خود را از SM بپرسيد !

 

Super-moderators(4)=< شما ميتوانيد ببينيد در اينجا ليست  SM ها را !

 

Message to admin(5)=< شما ميتوانيد از اينجا براي فرستادن پيام به ادمين استفاده كنيد !

 

Password restore(6)=< اگر شما پسورد ايدي را گم كرده ايد يا ايدي شما را هك كردن يا به هر دليل ديگر پسورد ايدي را نميدانيد ؛ اگر ان ايدي با گوشي خودتان ساخته شده باشد ميتوانيد با استفاده از اين گزينه و دادن اطلاعاتي از قبيل : نام گوشي ، پسورد ، و ايدي نامر ، پسورد ايدي را پيدا كنيد!

 

Our games and products(7)=< اواكس براي شما بازي و تقريبا يك زندگي اواكسي را فراهم ميكند !

 

(VIII) Main menu

 

MAIN MENU

By mobile

      Press * -> Main menu -> here you can know about some normal uses  and some settings


 

Connect (1)=< اگر شما با مشكل مواجه شديد و در هنگا فرستادن عكس يا ملودي و... به اخطار بر خورديد ميتوانيد با زدن دكمه  * در صفحه گوشي و زدن connect  دوباره به سرور وصل بشويد !

 

Settings (2)=< اينجا تنضيمات اواكس قرار دارد كه در زير در مورد انها توضيح خواهم داد :

 

1 – Sound: شما ميتوانيد صداي برنامه را خاموش يا روشن كنيد .

2 – Font size: شما ميتوانيد اندازه فونتهاي اين برنامه را تغيير بديد .

3 – Font face: شما ميتوانيد صورت فونت را انتخاب كنيد .

4 – Arabic rotatin: شما ميتوانيد چرخش عربي را خاموش و روشن كنيد .

5 – language: شما ميتوانيد زبان برنامه را انتخاب كنيد .

6 – Turbo: شما با روشن كرده اين گزينه صورت شكلكها را زياد ميكنيد همچنين نيوزها ؛ و با خاموش كردن ان به صورت عادي بر ميگردد .

7 – Connection: شما اينجا مشاهده ميكنيد 2 نوع ارتباط :  Socket  connection : ارتباط سرعتر دارد و برنامه سرعت خوبي پيدا ميكند ؛  Http connection: اين نوع ارتباط سرعت كمي دارد .

8 - Server load: شما ميتوانيد سرور را خاموش يا روشن كنيد .

 

Help(3)=< شما ميتوانيد از اينجا ياد بگيريد همه كابردهاي صفحه كليد گوشي را  و كلي راهنمايي ديگر در مورد اواكس !

 

About(4)=< اينجا شما ميتوانيد مشاهده كنيد سايت رسمي اواكي را : http://www.avacs.net      و  http://www.avacschat.com

 

Exit(5)=< با زدن اين گزينه شما از برنامه خارج خواهيد شد !

 

(IX) By computer

 

Profile (1)=< شما ميتوانيد اطلاعات خودتان را از اينجا مشاهده كنيد ويا انها را تغيير بديد !

 

Room (2)=< بعد از انتخاب اين بخش شما فهرست رومها را خواهيد ديد !

 

Users (3)=< بعد از انتخاب اين بخش شما فهرست users را خواهيد ديد !

 

Top rooms (4)=< شما از اينجا ميتوانيد برترين رومها را مشاهده كنيد !

 

Public rooms (5)=< شما از اينجا ميتوانيد رومهاي عمومي را مشاهده كنيد !

 

Country rooms (6)=< شما از اينجا ميتوانيد رومهاي رسمي را مشاهده كنيد !

 

Rooms (7)=< شما از اين قسمت ميتوانيد چك كنيد افراد انلاين در روم را و تعدهد انها را عددي كه در سمت راست نوشته شده تعداد زن و عدد سمت چپ تعداد مرد را نمايش ميدهند !

 

Contact book (8)=< شما از اين قسمت ميتوانيد فهرست دوستان خودتان را ببينيد كه از قبل انها را به اين فهرست اضافه كرده ايد !

 

Avacs gallery (9)=< شما پس از كليك بر روي اين قسمت به بخش البومهاي عكس خواهيد رفت ، شما ميتوانيد البوم بوجود بياوريد و به عكسهاي خود اضافه كنيد عكس مورد نظرتان را !

 

Message (10)=<‌ شما در اينجا متني كه ميخواهيد بفرستيد را تايپ ميكنيد !

 

Enter (11)=< شما هنگامي كه متني را نوشته ايد ، با زدن اي كليك enter متن مورد نظر شما وارد صفحه روم خواهد شد !

 

 Moderating of room (12)=<‌ اين گزينه براي كساني است كه در ان روم تاج دارند و با كليك بر روي ان ميتوانيد ليست كساني كه r.o شده اند و چه كس انها را r.o كرده يا از r.o در اورده يا كساني كه تاج گرفته اند و يا تاج پر شده اند و همچنين ميتوانيد اطلاعات روم را مشاهده كنيد از قبيل rating  يا owner روم و....

 

Change settings of chat (13)=< شما با استفاده از اين گزينه تنظيماتي از قبيل پاك كردن همه پيامهاي روم يا گذاشن تاريخ و... ميتوانيد برخوردار شويد !

 

 

Change avatar (14)=< شما با استفاده از اين گزينه ميتوانيد براي ايدي خودتان يك عكس انتخاب كنيد !

 

Change color of message (15)=<‌ شما ميتوانيد رنگ پيام خودتان را انتخاب كنيد !

 

Load file(16)=< شما ميتوانيد اپلود كنيد يك فايل يا قرار بديد عكس يا يك تكست در روم !

 

Add link(17)=< شما ميتوانيد يا استفاده از اين گزينه : اضافه كنيد يك عكس يا يك فيلم يا يك ملودي يا يك لينك سايت !

 

Add additional smiley(18)=< شما ميتوانيد با استفاده از اين گزينه شكلكهاي جديد اضافه كنيد !

 

Add smiley(19)=<‌ پس از انتخاب اين گزينه شما ميتوانيد استفاده كنيد از شكلكهاي ساده !

 

+ نوشته شده در  2010/11/19ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | این سایت قصد دارد که نرم افزاری واسه چت با موبایل رو به شما معرفی کنه.اسم این نرم افزارAvacs LiVe Chat هستش و تمام

 امکانات یک مسنجر خوب رو داره.من می خوام تمام این مشخصاتشو بهتون بگم.البته این نرم افزار java هستش اما رو تمام موبایل

 ها می خونه.

1.       ارسال انواع فایل بدون محدودیت به دوست خود در این نرم افزار

2.       ارسال فایل تا اندازه 400کیلو بایت در خود روم

3.       امکان گذاشتن عکس خود در profile تون

4.       امکان داشتن روم های public  و private

5.       وجود super moderator  و hyper moderator های با سابقه> كه در بخش دیگه ای کامل درموردشون میگم<

6.       امکان داشتن Rating  که همون میزان چت کردنتون هست

7.       امکان داشتن پول> که در بخش دیگه ای کامل میگم

8.       امکان ارتباط با Administrator این نرم افزار برای بیان مشکلات یا نظرات

9.       هیچ مزاحمی در این نرم افزار نیست

10. و...


دانلود آواکس آخرین  ورژن  موجود !!! 
jar یا jad

+ نوشته شده در  2010/11/19ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

Super moderator:

  این افراد در این نرم افزار توسط Administrator این نرم افزار انتخاب شدند.می شه گفت همکارهای Admin هستند.این افراد وظایفی دارند از جمله راهنمایی افراد جدید جمع آوری افراد در این نرم افزار فروش پول purse و...که اسمشون در لیستی به نام supermodarator list  هستش

Hyper moderator:

  این افراد مانند supermodarator ها هستند فثط قدرت نفوذشون از اونا پیش Sdministrator بیشتره و اسمشون در اون لیست super moderator ها نیست.این افراد بیشترشون اول super moderator شدن بعد از مدتی hyper moderator شدند.+ نوشته شده در  2011/9/11ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

1) ۳ پورس خريداري بايد كنيد

2) گزينه ي 4 را بزنيد/ به قسمت Help  برويد/ و Password restor كليك كنيد/ گزينه ي Next را بزنيد/ يك محل براي تايپ كردن مي آيد در آن محل مطن زير را وارد كنيد.

 

1-ID number (شماره ي ايديتان كه گم شده را وارد كنيد)

۲-نزديك ترين پسورد به آخرين پسوردي كه بروي ايديتان گذاشته ايد

۳-مدل گوشي كه با آن ايديتان را ساخته ايد وارد كنيد

قابل توجه بايد با گوشي كه ايديتان را ساخته ايد اين كار را انجام دهيد

مثال

۱-۳۴۵۷۶  ۲-icdl  ۳-Nokia n80


+ نوشته شده در  2011/9/11ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

Purse & Services


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  2011/3/8ساعت   توسط ЕÐÐІЕ  | 

مطالب قدیمی‌تر